Κάθε ταξίδι θα πρέπει να είναι απόλαυση και εκπλήρωση μιας έντονης επιθυμίας για χαλάρωση, διασκέδαση και ανανέωση, ενός ονείρου ζωής ή ενός επαγγελματικού στόχου.

Ξεκινήστε το ταξίδι σας ήσυχοι, γνωρίζοντας ότι για κάθε απρόοπτη εξέλιξη θα φροντίσουμε για εσάς.

Με τα Προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης από επιλεγμένες ασφαλιστικές εταιρείες εξασφαλίζουμε κάλυψη για κάθε δυσάρεστη εξέλιξη που θα μπορούσε να ανατρέψει τα ταξιδιωτικά σας σχέδια όπως:

  ακύρωση προγραμματισμένου ταξιδιού.
  καθυστέρηση πτήσης.
  απώλεια αποσκευών.
  επιπλέον διανυκτέρευση.
  έκτακτη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
  πρόωρη επιστροφή.
  προσωπική αστική ευθύνη.
  μόνιμη, ολική ή μερική ανικανότητα από ατύχημα.
  απώλεια ζωής από ατύχημα.
  νομική υποστήριξη.
  δαπάνες καθυστέρησης άφιξης αποσκευών.
  δαπάνες καθυστέρησης άφιξης πτήσης.