Είμαστε εδώ για να σχεδιάσουμε και να σας προσφέρουμε ομαδικά προγράμματα επένδυσης, προσαρμοσμένα στους στόχους και τη φιλοσοφία της δικής σας επιχείρησης.

Σε ποιους απευθύνονται:
Στους εργοδότες και τις επιχειρήσεις που νοιάζονται για το προσωπικό τους και θέλουν να τους παρέχουν σιγουριά για το μέλλον.

Τι σας προσφέρουν:

  Ευελιξία γιατί προσαρμόζονται στη σύνθεση και τα ειδικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησής σας.
  Δέσμευση των εργαζομένων σας, καθώς ενισχύεται το αίσθημα της ασφάλειας.
  Συμπληρωματικό εισόδημα για την περίοδο της συνταξιοδότησης των εργαζομένων σας.

Φορολογική μεταχείριση Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων:

  Οι εργοδοτικές εισφορές (τα ασφάλιστρα ) για ομαδική ασφάλιση υγείας του προσωπικού, τυγχάνουν φορολογικής απαλλαγής ( παραγωγική δαπάνη) έως 1500€ το χρόνο κατ’ άτομο, κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου.
  Οι εργοδοτικές εισφορές (τα ασφάλιστρα ) για ομαδική συνταξιοδοτική ασφάλιση του προσωπικού, τυγχάνουν πλήρους φορολογικής απαλλαγής ( παραγωγική δαπάνη χωρίς όριο) κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου.
  Οι εθελοντικές εισφορές (ασφάλιστρα) των εργαζομένων τυγχάνουν φορολογικής απαλλαγής κατά τον υπολογισμό του φόρου μισθωτών υπηρεσιών.