Τα ομαδικά προγράμματα ζωής και υγείας απευθύνονται σε όλους τους εργοδότες.
Τα ομαδικά προγράμματα ζωής και υγείας δεν αποτελούν προνόμιο μόνο των μεγάλων και πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς πιστεύουμε ότι η ομαδική ασφάλιση υγείας θα πρέπει να είναι μια παροχή που μπορεί ο εργοδότης να προσφέρει στους εργαζόμενους είτε αυτοί αριθμούν τους 10, είτε τους 10 χιλιάδες.

Οι σημερινές συνθήκες καθιστούν τα Προγράμματα Ομαδικής Ασφάλειας μια εξαιρετικά σημαντική παροχή με πολλά πλεονεκτήματα για το ανθρώπινο δυναμικό κάθε εταιρείας και προσφέρουν:

  Προστασία του βιοτικού επιπέδου των εργαζόμενων και των οικογενειών τους, σε περίπτωση ενός απρόσμενου και ατυχούς συμβάντος.
  Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και πίστης στην εταιρεία.
  Ενίσχυση του προφίλ του εργοδότη, μέσω παροχής πακέτου ανταμοιβών.
  Κίνητρο στους εργαζόμενους για αύξηση της παραγωγικότητας.

Με μεγάλη εμπειρία στον κλάδο των ομαδικών ασφαλίσεων μπορούμε να σχεδιάσουμε την καλύτερη δυνατή λύση για τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Ζητήστε σήμερα μια προσφορά και θα σας βοηθήσουμε να διαμορφώσετε το ομαδικό πρόγραμμα ζωής και υγείας με βάση τις ανάγκες και την ‘εταιρική κουλτούρα' της επιχείρησής σας.

Δημιουργήστε ένα ασφαλές περιβάλλον για τους εργαζομένους σας αναγνωρίζοντας ότι το σημαντικότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης είναι οι άνθρωποί της. Για αυτό το σκοπό δημιουργήσαμε ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα που τους επιτρέπουν να προσηλωθούν ανενόχλητα στην πρωταρχική αποστολή τους: τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες σας.

Φορολογική μεταχείριση Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων:

  Οι εργοδοτικές εισφορές (τα ασφάλιστρα ) για ομαδική ασφάλιση υγείας του προσωπικού, τυγχάνουν φορολογικής απαλλαγής ( παραγωγική δαπάνη) έως 1500€ το χρόνο κατ’ άτομο, κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου.
  Οι εργοδοτικές εισφορές (τα ασφάλιστρα ) για ομαδική συνταξιοδοτική ασφάλιση του προσωπικού, τυγχάνουν πλήρους φορολογικής απαλλαγής ( παραγωγική δαπάνη χωρίς όριο) κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου.
  Οι εθελοντικές εισφορές (ασφάλιστρα) των εργαζομένων τυγχάνουν φορολογικής απαλλαγής κατά τον υπολογισμό του φόρου μισθωτών υπηρεσιών.