Θωρακίστε την προστασία της υγείας σας με προγράμματα που καλύπτουν ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις, μέσω ενός δικτύου συνεργαζόμενων με την εταιρεία νοσοκομείων και διαγνωστικών κέντρων.

Ανάλογα με το πρόγραμμα και τις προαιρετικές καλύψεις που έχουν επιλεγεί, καλύπτουμε:

 Ιατρικές επισκέψεις:
  Καλύπτουμε ιατρικές επισκέψεις δωρεάν ή σε προνομιακή τιμή, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξετε.
 Διαγνωστικές εξετάσεις:
  Προσφέρουμε δωρεάν τις διαγνωστικές εξετάσεις σε περίπτωση χρήσης Ταμείου (παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ), μέχρι το όριο που καλύπτει το πρόγραμμά που θα επιλέξετε.
  Προσφέρουμε δωρεάν τις διαγνωστικές εξετάσεις ή με μικρή συμμετοχή (ανάλογα με το πρόγραμμά που θα επιλέξετε), σε περίπτωση που δεν γίνει χρήση ταμείου ΕΟΠΥΥ.

 Προληπτικός έλεγχος (check-up):
  Προσφέρουμε δωρεάν έναν αιματολογικό έλεγχο μία φορά τον χρόνο.
  Προσφέρουμε έναν προγεννητικό έλεγχο είτε δωρεάν, είτε σε προνομιακή τιμή, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξετε (παρέχεται σε συγκεκριμένα προγράμματα).
  Προσφέρουμε τη δυνατότητα πραγματοποίησης check up σε προνομιακή τιμή.

 Νοσηλεία κατ’ οίκον:
  Προσφέρουμε προνομιακή τιμή σε περίπτωση νοσηλείας κατ’ οίκον.
 Φυσικοθεραπευτής:
  Προσφέρουμε συνεδρίες σε συμβεβλημένα φυσικοθεραπευτήρια ή κατ’οίκον σε προνομιακή τιμή.