Κάθε οικογένεια έχει το δικό της τρόπο ζωής, τις δικές της υποχρεώσεις, τις δικές της ανελαστικές δαπάνες. Η πρόωρη απώλεια της ζωής έχει εξαιρετικά δυσάρεστες συναισθηματικές αλλά και οικονομικές συνέπειες για την ποιότητα ζωής μιας οικογένειας η οποία για να καλύψει τις ανάγκες της μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο διαβίωσής της.

Οι υψηλές απαιτήσεις της καθημερινότητας που βιώνουμε καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη ενός εισοδήματος για τη διατήρηση της οικογενειακής ισορροπίας.

Με το “πρόγραμμα εξασφάλισης οικογένειας” μπορείτε να φροντίσετε για την οικονομική ανακούφιση των δικών σας ανθρώπων εξομαλύνοντας την περίοδο προσαρμογής στα νέα δεδομένα εάν παραστεί ανάγκη.

Το πρόγραμμα εξασφάλισης οικογένειας προσφέρει οικονομική υποστήριξη στα αγαπημένα σας πρόσωπα σε περίπτωση που εσείς ή κάποιο συνδεδεμένο με εσάς άτομο φύγει από την ζωή, βοηθώντας στην αποπληρωμή ενός δανείου ή την εξόφληση φόρων κληρονομιάς ή καλύπτοντας τα καθημερινά έξοδα της οικογένειάς σας. Εσείς θα αποφασίσετε για το ύψος της εξασφάλισης που θέλετε να προσφέρετε καθώς και για τη διάρκεια αυτής.

Ο οικογενειακός προγραμματισμός σε κάθε οικογένεια διαφέρει όπως διαφέρει και η εξατομικευμένη ανάγκη για ασφάλιση ζωής. Παρόλα αυτά, ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες ανάγκες που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν σε περίπτωση πρόωρης απώλειας ζωής:

  Πληρωμή πιστωτικών καρτών.
  Πληρωμή φόρων κληρονομιάς.
  Αποπληρωμή καταναλωτικών δανείων.
  Υποχρεώσεις προς τρίτους.
  Αποπληρωμή στεγαστικών δανείων.
  Χρηματοδότηση σπουδών για τα παιδιά.
  Προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες.
  Τρέχοντα οικογενειακά έξοδα.