Αγοράζοντας ένα νοσοκομειακό συμβόλαιο θα ήθελα:
Να έχω πρόσβαση σε όλα τα νοσοκομεία.
Να καλύπτομαι για ό,τι μου συμβεί είτε είναι ασθένεια είτε ατύχημα με απευθείας πληρωμή από την ασφαλιστική.
Να έχω επιλογή της θέσης νοσηλείας αλλά και επιλογή να συμμετέχω σε κάποια έξοδα για μείωση του κόστους.
Να έχω κάλυψη σε νοσοκομεία εκτός Ελλάδος.
Να έχω πρόσβαση σε μοντέρνες μεθόδους χειρουργικής όπως η ρομποτική.
Να μπορώ να συνάψω οικογενειακό συμβόλαιο με επιπλέον έκπτωση.
Να καλύπτομαι για επισκέψεις σε γιατρούς αλλά και για εξετάσεις εκτός νοσοκομείου.
Να έχω κάλυψη σε κέντρα αποκατάστασης.

Τα προγράμματα ασφάλισης υγείας προσφέρουν ευρεία κάλυψη τόσο σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, όσο και σε επίπεδο δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Έτσι, επιλέγοντας ανάμεσα σε διαφορετικά προγράμματα, διασφαλίζετε πρόσβαση σε κορυφαίες υπηρεσίες υγείας που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες.

Σε ποιους απευθύνονται:

Απευθύνονται σε εσάς που επιθυμείτε να έχετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις καλύτερες και πιο σύγχρονες νοσοκομειακές δομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, γνωρίζοντας ότι έχετε ανώτατο όριο κάλυψης της νοσηλείας σας έως €1.000.000 ετησίως.

Τι σας προσφέρουν:

  Ευρεία νοσοκομειακή κάλυψη.
  Εύκολη πρόσβαση σε σύγχρονες και αξιόπιστες ιατρικές υπηρεσίες.
  Δυνατότητα πρόσβασης σε πρωτοβάθμια φροντίδα με διαγνωστικές εξετάσεις, δίκτυο γιατρών, οδοντιάτρων και φυσιοθεραπευτών.
  Επιπλέον παροχές - όπως επείγουσα μεταφορά - και προνόμια από τους παρόχους των υπηρεσιών υγείας με τους οποίους συνεργαζόμαστε.