Υπάρχει πρόγραμμα για ανθρώπους με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό;
Καλύπτοντας και την πάθηση που ήδη έχουν;
ΝΑΙ. Σήμερα μπορούν να ασφαλιστούν άνθρωποι που πάσχουν απο σοβαρές ασθένειεςακόμα και σε ηλικία 80 ετών!

Το πρόγραμμα Hospital For All είναι ένα καινοτόμο ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας για τους συνανθρώπους μας που δεν μπορούν να ασφαλιστούν, είτε λόγω υπέρβασης ηλικιακού ορίου ασφαλισιμότητας, είτε λόγω επιβαρυμένου ιστορικού.

Σε ποιους απευθύνεται:

  Σε όσους δεν μπορούν να αποκτήσουν ένα πρόγραμμα ασφάλισης υγείας λόγω του ιατρικού τους ιστορικού.
  Σε ηλικίες από 16 έως και 80 ετών.

Με το πρόγραμμα εξασφαλίζετε πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας των ακόλουθων παρόχων:

  Ευρωκλινική Αθήνας
  Mediterraneo Hospital Γλυφάδας
  Βιοκλινική Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης
  Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης

Τι σας προσφέρει:

  Νοσοκομειακή κάλυψη ακόμα και αν έχετε επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό.
  Διαγνωστικές εξετάσεις.
  Πρόσβαση σε επιπλέον προνόμια από τους παρόχους των υπηρεσιών υγείας με τους οποίους συνεργαζόμαστε.